Advarselstavler

A: Advarselstavler
A11
Farligt vejkryds - Den krydsende trafik har ubetinget vigepligt, men ringe oversigt.
A: Warning signs
A12.1
Farligt vejkryds - Trafikken fra højre side har ubetinget vigepligt, men har ringe oversigt.
A: Warning signs
A16
Rundkørsel
A: Warning signs
A 17
Fodgængerfelt
A: Warning signs
A 18
Modkørende færdsel
A: Warning signs
A 19
Lyssignal
A: Warning signs
A 20
Kø. Risiko for kødannelse
A: Warning signs
A 21
Cyklister - angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af lille knallert kører ud på kørebanen eller krydser den.
A: Warning signs
A 22
Børn - angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej.
A: Warning signs
A 23
Ridende
A: Warning signs
A 26
Dyrevildt
A: Warning signs
A 27
Kreaturer
A: Warning signs
A 31
Glat vej - angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, fx »Glat i vådt føre«.
A: Warning signs
A 33
Løse sten
A: Warning signs
A 34
Stenskred
A: Warning signs
A 35
Farlig rabat - Årsagen kan angives på undertavle, fx »Blød rabat« eller »Høj kant«.
A: Warning signs
A 36
Bump
A: Warning signs
A 37
Ujævn vej
A: Warning signs
A 39
Vejarbejde
A: Warning signs
A 41.1
Højresving - angiver farlig vejsving
A: Warning signs
A 41.2
Venstresving
A: Warning signs
A 42.1
Flere sving, det første til højre
A: Warning signs
A 42.2
Flere sving, det første til venstre
A: Warning signs
A 43.1
Indsnævret vej
A: Warning signs
A 43.2
Indsnævret vej i venstre side
A: Warning signs
A 43.3
Indsnævret vej i højre side
A: Warning signs
A 44
Tunnel
A: Warning signs
A 46.1
Stejl nedkørsel
A: Warning signs
A 46.2
Stejl stigning
A: Warning signs
A 71
Letbane
A: Warning signs
A 72
Jernbaneoverkørsel uden bomme
A: Warning signs
A 73
Jernbaneoverkørsel med bomme
A: Warning signs
A 74.1
Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel
A: Warning signs
A 74.2
Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel
A: Warning signs
A 75
Afstandsmærker - angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. Henholdsvis 3/3, 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen.
A: Warning signs
A 91
Oplukkelig bro
A: Warning signs
A 92
Havnekaj
A: Warning signs
A 95
Sidevind
A: Warning signs
A 96
Lavtgående fly
A: Warning signs
A 97
Lavtgående helikopter
A: Warning signs
A 99
Anden fare - art af fare angives på undertavlen.
Historic signs
A 99
Nous utilisons les cookies pour personnaliser le contenu et analyser notre trafic. Veuillez décider quel type de cookies vous êtes prêt à accepter.