Generhverv dit kørekort

Hvis du har overtrådt færdselsreglerne så kan du få frakendt dit kørekort. Frakendelsen kan enten være betinget eller ubetinget. Ved en betinget frakendelse må du stadig køre bil i prøveperioden, mens den ubetingede frakendelse betyder, at politiet vil inddrage dit kørekort, og du vil ikke længere lovligt kunne køre bil i en bestemt periode.

Har du fået frakendt dit kørekort og gerne vil have det igen, skal du generhverve kørekortet. Du kan starte med at møde personligt op i borgerservice og medbringe:

- en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i dit nærmeste borgerservicecenter eller på nærmeste køreskole
- et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
- et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve, eller hvornår tidligst du må tage prøven, hvis du har fået frakendt dit kørekort ubetinget.

Betinget frakendelse af kørekortet

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis: du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve, du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder. Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve. Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du fx: ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare, har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje, har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20. Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2005 eller derefter, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.

Ubetinget frakendelse af kørekortet

Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Har du været frakendt kørekortet i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage. Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve. Dit kørekort bliver ubetinget frakendt, hvis du fx: har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20 har forvoldt stor skade på mennesker og biler, tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden. Siden 1. oktober 2010 bliver dit kørekort desuden ubetinget frakendt: ved enhver hastighed, der overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., hvis du kører mere end 100 km/t, ved kørsel med over 200 km/t og ved særlig hasarderet og hensynsløs kørsel.

Kontrollerende køreprøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan bruge prove.dk for at forberede dig til teoriprøven. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Kørselsforbud

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du også gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

trafikadfærd
grundregler for bilkørsel
manøvrer på vej
særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage.

Du kan tidligst begynde kurset tre måneder, før din frakendelse udløber. Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse, kan du begynde på første ledige kursus.

Ombytning af kørekort

Hvis du har din sædvanlige bopæl i Danmark dvs. opholder dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning, skal du få ombyttet dit kørekort til Dansk.

Kørekortet kan ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, men du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge.

Når der er gået et år skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Kørekortet kan endvidere ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, men du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge, fremlægge en erklæring fra dit hjemland om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste fem år og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet. Når der er gået 1 år skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 90 dage, efter du er registeret med fast bopæl i Danmark.

Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve. Hvis du ombytter kørekort så skal du ikke betale for teoriprøven og praktisk prøve til politiet. Hvis du ikke består en af prøverne, skal du betale nyt prøvegebyr.

Du skal også betale et administrativt gebyr til borgerservice for ombytning til dansk kørekort.

Klip i kørekortet

Klippekortordningen betyder, at du kan få en frakendelse af førerretten eller blive pålagt et kørselsforbud, hvis du gentagne gange overtræder visse bestemmelser i færdselsloven som medfører klip. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i én og samme situation.

Hvis du inden for en periode af 3 år begår 3 klip relevante overtrædelser med motorkøretøj eller stor knallert, vil du få en betinget frakendelse af førerretten.

Hvis du inden for de første 3 år efter, at du har erhvervet kørekort for første gang, begår 2 klip relevante overtrædelser, vil du dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 få et kørselsforbud. Hvis du inden for en periode af 3 år begår 6 klip relevante overtrædelser (eller 4 klip relevante overtrædelser som førstegangserhverver), vil du få en ubetinget frakendelse af førerretten i forbindelse med det sidste klip.

Du vil få et klip i kørekortet, hvis du:

- overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
- overskrider en uafbrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødsporet
- overskrider spærrelinjer ved overhaling
- kører over for rødt lys
- kører mod kørselsretningen
- overtræder reglerne om slalom- og forbikørsel i tæt trafik
- kører venstre om et helleanlæg
- kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen
- kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
- kører med for kort afstand til forankørende
- overtræder reglerne om vigepligt
- overtræder reglerne om overhaling og forbud mod overhaling
- øger hastigheden, når du bliver overhalet
- overhaler ved et fodgængerfelt
- ændrer færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre trafikanter
- overtræder reglerne om vognbaneskift
- kører uden at anvende det foreskrevne sikkerhedsudstyr til børn
Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.