Blog

Sada možete naučiti da vozite automobil sa automatskim menjačem

Ručni menjač/automatski menjač

Upravljanje vozilom sa ručnim menjačem podleže polaganju praktičnog ispita u vozilu sa ručnim menjačem. „Vozilo sa ručnim menjačem“ označava vozilo koje sadrži pedalu kvačila (ili ručnu ručicu) kojom vozač mora da upravlja kada vozilo treba da se pokrene ili zaustavi i kada menja brzinu.

Vozilo bez pedale kvačila smatra se vozilom sa automatskim menjačem.

Za vežbanje u vožnji i polaganje praktičnog ispita mogu se koristiti samo motorna vozila ili traktori sa pedalom kvačila.

Međutim, ovo se ne odnosi na motorna vozila koja se koriste za sledeće:

  1. vežbanje vožnje i praktični ispit za kategoriju B,
  2. vežbanje vožnje i praktični ispit za kategoriju B/E,
  3. vežba vožnje i praktični ispit za komercijalni prevoz putnika za kategoriju B,
  4. vežbanje vožnje i praktični ispit za kategoriju B u vezi sa kontrolnim vozačkim ispitom.

Policija može da odluči i da se vozačka dozvola može izdati samo za motorno vozilo ili traktor bez pedale kvačila. U takvim slučajevima, praktična nastava vožnje mora biti završena i praktični ispit položen u motornom vozilu ili traktoru bez pedale kvačila.

Ako kandidat položi praktični vozački ispit u motornom vozilu sa automatskim menjačem, to se navodi na vozačkoj dozvoli izdatoj na osnovu ispita. Vozačke dozvole koje sadrže ove informacije mogu se koristiti samo za vožnju vozila sa automatskim menjačem.

Ukoliko nakon položenog praktičnog ispita u motornom vozilu sa automatskim menjačem, podnosilac zahteva želi da upravlja motornim vozilom sa ručnim menjačem, podnosilac zahteva mora da položi praktični ispit za odgovarajuću kategoriju u motornom vozilu sa ručnim menjačem.

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.