Blog

Zasady przeprowadzania egzaminów praktycznych (egzaminów na prawo jazdy) w związku z sytuacją Covid-19.

Zasady przeprowadzania testów praktycznych w związku z sytuacją Covid-19.

Od środy 7 kwietnia 2021 r. wznowione zostały egzaminy teoretyczne, a od czwartku 8 kwietnia 2021 r. egzaminy praktyczne (egzamin na prawo jazdy).

Wykonywanie egzaminów na prawo jazdy. Egzaminy praktyczne na prawo jazdy należy przeprowadzać w masce lub przyłbicy. Wymóg dotyczy także badań lekarskich na prawo jazdy.

Wytyczne Duńskiego Urzędu ds. Zdrowia stwierdzają ponadto, że zasadniczo należy minimalizować bliski kontakt fizyczny, zapewniać dobrą higienę rąk i reagować na (łagodne) objawy COVID-19.

W szczególności w odniesieniu do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy ogólne wytyczne wymagają, niezależnie od typu pojazdu, że:

Ekspert i osoba zdająca muszą nosić maskę lub przyłbicę, siedząc w tej samej kabinie. Wymóg dotyczy także badań lekarskich na prawo jazdy. Przed egzaminem na prawo jazdy biegli muszą przeprowadzić kontrolę i następującą po niej ocenę osoby zdającej. Jeżeli osoba badana kaszle, wydaje się być przeziębiona lub w inny sposób wygląda na chorą, przeprowadzana jest rozmowa na temat przełożenia badania. Kompetencja do zakończenia, a nie rozpoczęcia testu należy do eksperta ds. testów. Biegły egzaminacyjny musi w razie potrzeby sporządzić pisemne uzasadnienie, dlaczego egzamin na prawo jazdy został zakończony/nierozpoczęty. Kompetencja do zakończenia/nierozpoczęcia testu należy do eksperta ds. testów. Biegły egzaminacyjny musi w razie potrzeby sporządzić pisemne uzasadnienie, dlaczego egzamin na prawo jazdy został zakończony/nierozpoczęty. Bezpośrednio przed egzaminem na prawo jazdy należy dokładnie wyczyścić autobus szkolny. Wspólne punkty styku autobusu szkolnego (m.in. lusterko wsteczne, kierownica, dźwignia zmiany biegów, hamulec ręczny, klamki, włączniki świateł, panele itp.) są czyszczone/dezynfekowane w obecności eksperta testowego bezpośrednio przed egzaminem. Duński Urząd ds. Zdrowia nie uważa pokrowców na siedzenia za punkt kontaktowy. Instruktor nauki jazdy odpowiada za zapewnienie dostępności alkoholu/środków dezynfekcyjnych i papieru do czyszczenia punktów kontaktowych. Eksperci testujący muszą przynajmniej umyć ręce lub zastosować środek dezynfekujący do rąk przed każdym egzaminem na prawo jazdy. Zdający mają obowiązek umyć ręce lub skorzystać ze środka dezynfekującego bezpośrednio przed egzaminem na prawo jazdy. Czas bliskiego kontaktu biegłego z osobą badaną ulega skróceniu, na przykład poprzez wstępne wyjaśnienia i instrukcje odbywające się poza samochodem. Należy unikać podawania dłoni osobie badanej, a osoba badana musi unikać podawania dłoni i zachowywać bezpieczną odległość od osoby badanej. ekspert od testów. Pamiętaj, żeby nie zdejmować maseczki w czasie jazdy, a jeśli masz problemy z maseczką i chciałbyś ją zdjąć, musisz powiedzieć o tym ekspertowi, aby mógł podjąć decyzję.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.