Blog

Zasady prowadzenia nauczania teorii i egzaminów teoretycznych w czasach korony

Od środy 7 kwietnia 2021 r. wznowione zostało przeprowadzanie egzaminów teoretycznych

Idąc na egzamin teoretyczny, należy unikać podawania ręki ekspertowi testowemu.

Przeprowadzanie kolokwium teoretycznego Od obiektu i otoczenia egzaminu teoretycznego w ogóle zależeć będzie, czy podczas jego przeprowadzania istnieje potrzeba używania maseczki, w tym w związku z faktycznym dostępem do sali, w poczekalni itp. Może to m.in. wynika z faktu, że podczas przeprowadzania egzaminów teoretycznych na niektórych komisariatach policji itp. jest ogólnodostępny, dlatego w takim przypadku wymagane będzie użycie maseczki lub przyłbicy. To policja na miejscu ocenia, czy należy stawiać takie żądania.

Dla bezpieczeństwa zaleca się zabranie ze sobą maseczki, aby nie zostać odrzuconym z tego powodu.

Wytyczne Duńskiego Urzędu ds. Zdrowia stwierdzają ponadto, że zasadniczo należy minimalizować bliski kontakt fizyczny, zapewniać dobrą higienę rąk i reagować na (łagodne) objawy COVID-19.

W szkołach nauki jazdy, w których odbywają się zajęcia teoretyczne, należy nosić maseczki. Jeśli zdający kaszle, wydaje się być przeziębiony lub w inny sposób wygląda na chorego, nie może wziąć udziału w teście teoretycznym. W takim przypadku przeprowadzana jest rozmowa ze zdającym w sprawie przełożenia egzaminu. Kompetencja do zakończenia/nierozpoczęcia testu należy do eksperta/osoby nadzorującej test. Egzaminator/osoba nadzorująca musi, jeśli to konieczne, sporządzić pisemne uzasadnienie zakończenia/nierozpoczęcia egzaminu teoretycznego. Pomieszczenia są tak zaaranżowane, aby można było zachować dystans pomiędzy ekspertami/opiekunami testów oraz pomiędzy uczestnikami testów, np. dzieląc uczestników testów na mniejsze zespoły lub na kilka sal itp. Odległość pomiędzy miejscami uczestników badania w poczekalniach i poczekalniach musi być zawsze zgodna z obowiązującymi zaleceniami Inspekcji Sanitarnej. Zdający są instruowani, aby zachowywali się dokładnie i przestrzegali odległości, aby unikać wspólnego oczekiwania i szanowali odległość przed/w trakcie/po przystąpieniu do testu. Osoby testujące są instruowane, aby przed badaniem przestrzegały właściwej higieny rąk. Za zapewnienie powyższego odpowiadają osoby odpowiedzialne za daną lokalizację. Pamiętaj, aby przed zamówieniem egzaminu teoretycznego zdać wszystkie 42 testy teoretyczne na stronie Provid.dk, aby mieć pewność, że jesteś gotowy do egzaminu.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.