Gode råd før teoriprøven

De vigtigste regler at huske før din teoriprøve.

De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler du skal huske til din teoriprøve.

Bestil teoriprøven til tidligt om morgenen, så du ikke har så meget tid til at blive nervøs over den.

Fortæl ikke til mange mennesker at du skal til prøven, fordi så lægger du ekstra pres på dig selv at du skal bestå prøven.

Lær teorien godt og bestå alle vores 40 teoriprøver i senest andet forsøg, så vil det være meget nemmere at bestå politiets prøve. Du vil føle at du har set de forskelige situationer før og det vil hjælpe til at mindske din nervøsitet. Det første indskud du har svaret er for det meste korrekt og hvis du er i tvivl så skal du holde dig til det, du har svaret først. Kun hvis du er 100% sikker så lav dit svar om fra ja til nej eller omvendt.

Spis og drik som du plejer (ikke alkohol) og når du svarer på spørgsmålene og er i tvivl om et enkelt billede så skal du ikke fokusere kun på det billede, fordi der er risiko for at du overhører det næste spørgsmål. Men selvom du er i tvivl, hvad der er det rigtige svar, så svar ja eller nej og fokuser på den næste billede. Du skal ikke undlade at svare, for manglende svar tæller som fejl.

Du må højst lave 5 billede fejl. Flere fejl i et billede tæller som én fejl. For at bestå skal 20 ud af 25 billeder være helt fejlfri.

Du skal ikke springe svarene over . Svar ja eller nej men efterlad ikke nogen ubesvaret, fordi det vil tælle som fejl og hvis du svarer ja eller nej så har du 50 % chance for at svare korrekt.

Prøven hos Færdselsstyrelsen har ikke til hensigt at få dig til at dumpe, men til at kontrollere at du har fornøden viden om de vigtigste regler og for at se, hvordan du vil reagere i de forskellige trafiksituationer. (husk altid at være kritisk og du skal aldrig tage chancer).


 • Opmærksomhed

  Du skal altid være opmærksom på alt omkring dig, men du kan kun være særlig opmærksom på 2-3 ting på én gang.

  Særlig opmærksom:
  Noget eller nogen foran dig eller bag dig, som kan have en indvirkning for fortsættelsen af din kørsel, eller noget eller nogen, som helt sikkert vil have en indvirkning på fortsættelsen af din kørsel i løbet af de næste par sekunder..

  Vær altid særlig opmærksom på det, der er tættest på dig såsom børn på en vej og ikke særlig opmærksom på, hvad der er for eksempel længere ned ad vejen som ikke har indflydelse på din kørsel her og nu.

 • Hastighedsbegrænsninger

  Hastighedsbegrænsning skal altid respekteres og du må aldrig køre hurtigere end det, der stå på færdselstavlen.

  Du skal køre 50 km/t i tættere bebygget område, når der er gode kørselsforhold. Altid sænk din hastighed, når du kommer tæt på et vejkryds uden trafiklys, kør omkring 5-10 km/t, hvis du skal overholde din højre vigepligt. Ca. 30 km/t hvis færdslen fra sidevejen har ubetinget vigepligt på villavejene.

  Vis særligt hensyn til børn, ældre, handicappede og skolepatruljer

  Indenfor tættere bebygget område: 50 km/t
  Udenfor tættere bebygget område: 80 km/t
  På en motorvej: 130 km/t
  På en motortrafikvej: 80 km/t

  Maksimal hastighed for:
  Bus: 80 km/t
  Lastbil: 80 km/t
  Bil med Trailer: 80 km/t
  Traktor: 30 km/t, nyere traktor: 40 km/t
  Når du slæber et andet køretøj: 30 km/t

  Du skal tilpasse hastigheden så du er i stand til at standse køretøjet i tide i følgende situationer: (Sænk hastigheden):

  • Ved et vejkryds med dårligt udsyn/hvor situationen ikke er overskuelig • Ved et sving med dårligt udsyn • Før et fodgængerfelt med dårligt udsyn • Før en bakketop med dårligt udsyn • Når der er risiko for blændende modkørende bilister • Ved møde på en smal vej • Når vejen er våd eller glat • Når du nærmer dig en bus, hvor folk stiger ud • Når du nærmer dig børn på eller nær vejen • Når du nærmer dig heste, køer eller andre dyr på vejen • Når der er vejarbejde • Nær steder hvor der har været trafikuheld • Før jernbaneoverkørsler • Hvis dit udsyn bliver nedsat af en eller anden grund

 • Standsning og parkering

  Ved parkering forstås enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører i mere end 3 minutter, men ikke ved af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods. Hvis der er en færdselstavle der forbyder parkering, så vil der være en diagonal linje = 1 forbud. (standsning vil være tilladt).

  Standsning og parkering er forbudt på følgende umarkerede steder:

  • I venstre side af vejen, bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel, • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed på fortov, • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 m foran feltet, • Ved udkørsel før cykelsti eller nærmere end 5 m før udkørslen, • I vejkryds eller nærmere end 10 m fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti, dog altid tilladt i afmærkede båse. • Nærmere end 5 m fra en spærrelinjes begyndelse ved vejkryds. • Ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinjen er mindre end 3 m.

  (Dette gælder dog ikke, hvis den punkterede linje er mellem dig og spærrelinjen.)

  • På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. • På broer over motorvej, i viadukt eller tunnel. • På eller i nærheden af bakketop. • I vejsving med dårligt udsyn. • Hvis din parkering dækker færdselstavler eller signaler. • I krybespor. • På afmærket plads for taxi. • På en handicapplads • Ved busstoppested og ikke 12 m. før og efter et busstop, hvis der ikke er nogen kanstensafmærkning.

  Hvis afstanden på 12 m. er forlænget med gul kantstensafmærkning, gælder forbuddet hele den afmærkede strækning.

  • På motorvej • På motortrafikvej

  Parkering er forbudt på følgende områder, hvor standsning er tilladt, uden dette er fremhævet:

  • Nærmere end 30 m fra en jernbaneoverkørsel. • Ud for ind- og udkørsler til ejendomme eller således at til- og frakørslen væsentligt vanskeliggøres. • På hovedveje uden for tættere bebygget område. • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, bortset fra 2-hjulet køretøjer (f.eks. cykel, knallert eller motorcykel uden sidevogn). • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.

  Udtryk der ofte bruges til teoriprøven:

  Når du sætter i gang fra vejkanten eller laver en anden ændring af placering til venstre eller højre, skal du altid orientere dig for at se, om der er nogen i dine blinde vinkler. (der skal være orientering i spørgsmålet ellers må du ikke sætte i gang med det samme, skifte bane…).

 • Sikker afvikling af trafikken

  Du er nødt til at deltage aktivt i afviklingen af trafikken. Prøv altid at følge de andre hurtigt op til den lovlige hastighed (husk også at være kritisk hvis der er tåge eller lignende dårlige vej eller sigtbarheds forhold.) Hvis det er muligt at overhale lastbiler, traktorer eller busser, så gør det. Men ikke hvis det andet køretøj er hurtigere end din bil.
  (f.eks. lastbiler uden påhængskøretøjer)

 • Billens størrelse

  Max. størrelse af en bil, med eller uden gods er: 12 meter lang, 4 meter høj og 2,55 bred.

 • Fare og ulempe

  Du må aldrig være til fare for sig selv eller andre. Du er “til ulempe”, hvis du kører på en måde, hvor du uden at være til fare, kommer i vejen for de andre trafikanter og tvinger dem til at sænke/øge hastigheden, ændrer placering på vejen eller holde tilbage.

  Ved bestemte manøvrer, f.eks. igangsætning fra vejkant, vognbaneskift (alle parallelle manøvrer) og ved pludselig standsning kan du ikke altid helt undgå at komme i vejen for andre, (tæt trafik) men du skal sikre dig, at manøvren ikke er til ”unødvendig ulempe”.

  Ved alle manøvrer når du møder andre trafikanter på tværs, må du ikke være til ulempe, uanset om der er tæt trafik eller ej.

 • Orientering

  Det er et typisk ja svar.
  Du skal altid orientere dig efter ”eventuelle” fodgængere, biler, modkørende…

  Gøre noget med det samme er et typisk nej svar medmindre alt er fri og det er tilladt at udføre den påtænkte manøvre.

 • Alkohol

  Det er ulovligt at køre med en promille på over 0,50, hvilket svarer til over 0,25 mg per liter luft, du udånder. Du skal huske, at det også er ulovligt at have en promille på under 0,50, hvis du er involveret i et trafikuheld, eller hvis du kører usikkert.

  Det er forbudt at overlade din bil til en som tydeligvis er beruset. Medicin / narkotika kan være lige så farlig som alkohol og en blanding af alkohol/ medicin/ narkotika vil gøre det endnu farligere at køre en bil. Politiet kan til enhver tid kræve udåndingsprøver af dig.

 • Risikoforhold ved vejene

  Vejens omgivelser:

  dvs. bebyggelse og bebyggelsens tæthed, bevoksning, skov, åbne marker, havet, søer, broer osv. langs vejen. (Det der omgiver vejen og gøre kørebanen mere glat eller påvirker din kørsel på en eller anden måde)

  Vejens udstyr eller standard:

  f.eks. smal eller bred kørebane, kørebanebelægningens art, tilstand, kørebanestriber, vejbump, fortov, cykelsti, fodgængerfelt og vejbelysning. (Typisk spørgsmål til vejens udstyr vil være et billede med manglende fortov eller cykelsti og der skal du også være særlig opmærksom på vejens manglende udstyr.)

  Vejens forløb:

  dvs. vejkryds, rundkørsler, sving, bakker, jernbane-overkørsler, tunneller og vejindsnævringer.

  Vejens brug:

  dvs. trafikkens tæthed og art eventuelt bestemt af lokale mål (skole, bus- eller togstation, indkøbscenter, sportsplads, stadion, biograf, plejehjem mv.).

  Vejens type eller klasse:

  dvs. motorvej, motortrafikvej, hovedvej, område med fartdæmpning, gågade, opholds- og legeområde og tunnel. (Du vil typisk se tavlen med angivelse af at sådan en vej starter).

  Politibetjentens tegngivning:

  Når du kan se betjentens bryst eller ryg uanset armenes position, så er det samme som rødt lys.

  Når du kører i retning langs betjentens arm så er det samme som grønt lys. Armen op, betyder stop for alle i et kryds.

 • Overhaling

  Du skal altid overhale venstre om - den eneste undtagelse er, når bilen foran dig svinger til venstre og banen til højre for dig ikke er en særlig bane (tydelig afmærket cykelsti, svingbane eller busbane).

  Det er forbudt at overhale ved:
  • Før eller på en jernbaneoverkørsel, • Før eller i et fodgængerfelt (hvis den forankørende bil dækker for udsynet), • Før en bakketop, • På vej ind i et sving (hvor der er dårligt udsyn), • Før eller i et vejkryds (medmindre der er flere baner i samme retning)
  Du kan overhale:
  • Hvis der er 100 % godt udsyn på hele overhalingsstrækningen, • Hvis der er to eller flere baner i din retning og en spærrelinje, så modkørende ikke kan komme i din bane halvdel, • Hvis der er to vognbaner i et lyskryds, og du overhaler højre om en bil, der svinger til venstre.

  Du skal have fuldt udsyn (og den skal være fri for modkørende og forhindringer på vejen) over overhalingsstrækningen inden du beslutter dig til at starte en overhaling.

 • Vigepligter

  Ubetinget vigepligt betyder, at du skal vise at du kan og vil standse og holde tilbage for færdsel der kommer fra både din højre og venstre side. Hvis der ikke er noget trafik, så skal du ikke stanse helt op.

  Du har ubetinget vigepligt, i følgende situationer:
  • Der er hajtænder, • Der er en færdselstavle for ubetinget vigepligt (trekantet tavle med spidsen nedad), • Der er et stop skilt, • Kører ind i en rundkørsel, • Ved krydsning af et fortov - en cykelsti - du kommer ind i eller ud fra en garage eller en privat ejendom, parkeringsplads, tankstation, grusvej eller forlader tydelig underordnet vej der har en anden overflade (typisk brosten), • Forlader en gågade, opholds- og legeområde,

  Højre vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for alle køretøjer, der kommer fra højre. Dette gælder hvor reglen om ubetinget vigepligt ikke er tilstede (Disse regler gælder selvfølgelig ikke ved sammenfletning eller vognbaneskift!).

 • Nedsat vejgreb

  Er kun tilfældet, når det er synligt (vandpytter, sne på vejen, huller i vejen osv.). Husk at skygger eller blade fra træer øger risiko for en glat vej. Om sommeren er der næsten aldrig nedsat vejgreb, (bortset fra når der er grus på kørebanen, småsten, oliespild og lignende)

 • Placering på vejen

  Du skal placere dig så langt til højre som muligt med hensyn til eventuelle cyklister, knallertkørere, parkerede køretøjer og fodgængere. Du bør placere dig i den højre vognbane og kun benytte den venstre til overhaling eller forbikørsel. Placer dig i midten af markerede vognbaner. Træk til højre på smalle veje før en bakketop og før uoverskuelige vejsving.

 • Venstre svings

  Altid vent på den modkørende færdsel, du må aldrig påbegynde et sving, hvis du skal tage chancer.

  Vær særlig opmærksom på modkørende, lyssignal og eventuelle fodgængere på sidevejen du vil svinge ind på.

  Generel regel er: større venstre sving og små højre sving.

 • Højre sving

  Ved højre sving skal du holde til højre og lukke af for bagfra kommende cyklister og knallerter (når der er fri) og du må ikke svinge med det samme, selvom der er grønt lys hvis du ikke har orienteret dig bagud til højre først.

  Hvis du standser for fodgængere, før du svinger så sørg for at du ikke blokerer cykelstien.

 • Børn

  Når du kan se børn der løber, leger, eller cykler så skal du typisk reagere med at nedsætte hastigheden og ved at lægge ekstra afstand til dem. Du skal altid være forberedt på at børn kan reagere impulsivt.

 • Gule linjer når der er vejarbejde

  Når der er gule linjer så skal du være særligt opmærksom på dem fremfor de normale hvide linjer. Men stoplinjer ved et kryds eller ved fodgængerfelter skal stadig overholdes medmindre der også er markeret med gule linjer.

 • På motorvejen skal du aldrig

  Vende om, bakke, standse, parkere, bruge nødtelefon (medmindre du har en motorstop eller der er tale om en nødsituation), nødsporet er kun for ambulancer, brandbiler, biler i alvorlige problemer eller lignende.

  Når du kører på en tilkørsels bane til en motorvej, skal du tilpasse din hastighed til de andre der allerede er på motorvejen og køre ind det sted, hvor banerne løber sammen. (ved sammenfletning skal du ikke køre over nogen linjer) Inden du kører ind på motorvejen skal du altid huske at orientere dig i spejle og de blinde vinkler og blinke i god tid.

Held og lykke med prøven!

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.