Blog

Regler for gennemførelse af teoriundervisning og teoriprøver i coronatider

Afvikling af teoriprøver er blevet genoptaget fra onsdag den 7. april 2021

Når du skal til teoriprøve så skal du undgå at give hånd til den prøvesagkyndige.

Afvikling af teoriprøver Det vil afhænge af teoriprøvens lokaler og omgivelser i øvrigt, om der stilles krav om brug af mundbind ved afviklingen heraf, herunder i forbindelse med selve adgangen til lokalet, i venterum mv. Dette kan f.eks. skyldes, at der ved afviklingen af teoriprøver på visse politistationer mv. er adgang for offentligheden, hvorfor der i så fald vil være krav om brug af mundbind eller visir. Det er politiet på det givne sted, der foretager vurderingen om der skal stilles sådanne krav.

Der opfordres til, at man for en sikkerheds skyld medbringer et mundbind, så man ikke bliver afvist på det grundlag.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer angiver videre, at man generelt skal minimere tæt fysisk kontakt, sikre god håndhygiejne og reagere på (milde) symptomer på COVID-19.

Der skal bæres mundbind på køreskoler, hvor der gennemføres teoriundervisning. Såfremt prøvetager hoster, virker forkølet eller på anden måde ser syg ud, kan vedkommende ikke deltage i teoriprøven. Der tages i så fald en samtale med prøvetager om udsættelse af prøven. Kompetencen til afslutte/ej indlede prøven ligger hos den prøvesagkyndige/tilsynsførende. Den prøvesagkyndige/tilsynsførende skal i givet fald udfærdige en skriftlige begrundelse for, hvorfor teoriprøven afsluttes/ej indledes. Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem prøvesagkyndige/tilsynsførende og mellem prøvedeltagere, fx ved at fordele prøvedeltagere i mindre hold eller over flere lokaler mv. Afstanden mellem prøvedeltagernes pladser i test- og ventelokaler skal overholde de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne. Prøvedeltagerne instrueres i at møde præcis og respektere afstand, så de undgår fælles ventetid og overholder afstand inden/under/efter prøveaflæggelse Prøvedeltagerne instrueres i at iagttage god håndhygiejne inden prøve. Det påhviler de ansvarlige for den enkelte lokalitet at sikre ovenstående. Husk at bestå alle 42 teoriprøver på prove.dk inden du bestiller teoriprøven så er du sikker på at du er klar til prøven.

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.