እታ መኪና ትውንን ዲኻ?

ንስኻ ዲኻ ወናኒ መኪና ኮይንካ ወዲ 17 ዓመት ውላድካ ብዘይ መሰነይታ ክዝውር ትገድፎ? መድሕንካ ከምቲ እትሓስቦ መጠን ከምዘይሽፍን ትፈልጥ ዲኻ? እታ መኪና ፍቓድ መዘወሪ መኪና ዘለዎ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ግን ከኣ ብጻይ ዘይብሉ እንተድኣ ኮይና፡ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ንዘይብሉ ሰብ መኪና ምልቃሕ ማዕረ እዩ። እቲ መድሕን ነቲ መራሒ መኪና ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበሉ ዕንወት እንተዘይሸፊኑ ኣዝዩ ክቡር ክኸውን እዩ።

እቲ ብጻይ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እቲ ወዲ 17 ዓመት መራሒ መኪና ተሳፋራይ ክኸውን ኣለዎ፡ እቲ ብጻይ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ከማልእ ኣለዎ፤

  • ዕድሚኡ ልዕሊ 30 ዓመት ክኸውን
  • ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ዴንማርክ ዝተዋህበ ናይ B ፍቓድ ምዝዋር መኪና ዝነበሮም እዮም።
  • ፍቓድ መዘወሪ መኪናኻ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ወይ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተሰሪዙ ክኸውን የብሉን
  • ክትዝውር ከለኻ ኩሉ ግዜ ፍቓድ መዘወሪ መኪናኻ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ
  • ፍቓድ መዘወሪ መኪናኻ ቅኑዕ ክኸውን ኣለዎ።
  • ምዝዋር መኪና ብሕጋዊ መንገዲ ክወስድ ዝኽእል
  • ነቲ ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ ኣብ ዝዝውረሉ እዋን ምኽሪ ምሃብን ምምራሕን።
  • ኣብ ቅድሚት ናይ ተሳፋራይ መንበር ኮፍ ክትብል ኣለካ
  • ንዝኾነ ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ

እቲ ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ እዩ ሓላፍነት ዝስከምን ንስኻ ከም ብጻይ መጠን ብዛዕባ እቲ ከም ብጻይ ኣብ ልዕሌኻ ዝቐርብ ረቛሒታት ከም ዝሕበር ከረጋግጽ ክኽእል ኣለዎ። ቅድሚ ምዝዋርኩም ብሓባር ክትመልእዎ እትኽእሉ ናይ መሓዛ ቅጥዒ ኣሎ። እቲ ሰነድ ኣብ መጻኢ ክቕመጥን ክጥቀመሉን ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ ግን ብርግጽ ንነፍሲ ​​ወከፍ ብጻይን ወዲ 17 ዓመት መራሒ መኪናን ዝተመልአ ሰነድ ክህሉ ኣለዎ። እቲ ናይ መሓዛ ቅጥዒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤጀንሲ መጓዓዝያ ሽወደን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፡ KK 051 - ናይ መሓዛ ቅጥዒ - ደቂ 17 ዓመት

ፍቓድ ምዝዋር መኪና ኣብ ዴንማርክ ክሳብ እቲ መራሒ መኪና 18 ዓመት ዝመልእ ጥራይ ምዃኑ ኣይትረስዑ።

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.