Blog

Dobar savet pre teorijskog testa

Ažurirano 2020

Sledeće stranice su pripremljene da vam daju neka od najvažnijih pravila koja treba da zapamtite pre vašeg teorijskog testa. Ne govorite mnogima da idete na test, jer ćete tada na sebe napraviti dodatni pritisak da prođete test. Zakažite teorijski test rano ujutru tako da nemate mnogo vremena za razmišljanje o tome.

Preporučujemo da naručite teorijski test u Hillerød ili Køge ako je moguće (digitalni testovi na računaru gde možete da vidite tekst i imate bolji pregled opcija odgovora). oko 25% Ako ste nervozni zbog testa, položite svih naših 40 teorijskih i predmetnih testova najkasnije u drugom pokušaju, onda će biti vrlo lako položiti policijski test i osetićete da ste videli drugačije situacije ranije i to će smanjiti vašu nervozu.

Prvi depozit na koji morate da odgovorite je 80% tačan i ako ste u nedoumici, prvo morate da se držite onoga što ste odgovorili, a samo ako ste potpuno sigurni, promenite odgovor sa da na ne ili obrnuto. Jedite i pijte kao što obično radite (bez alkohola) i kada odgovarate na pitanja i sumnjate u jednu sliku, ne bi trebalo da se fokusirate samo na tu sliku, jer postoji rizik da ćete preslušati sledeće pitanje, ali ako ste u sumnja, koji je tačan odgovor, onda odgovorite sa da ili ne i fokusirajte se na sledeću sliku.

Morate napraviti 5 grešaka na slici. Nekoliko grešaka na slici se računa kao greška, ali 20 od 25 slika mora biti bez grešaka.Ne smete preskočiti odgovore i odgovoriti sa da ili ne ali ne ostavljajte nijednu bez odgovora jer će se računati kao greška i ako odgovorite da ili ne onda imate 50% šanse da odgovorite tačno.

Test sa policijom nije namenjen da padnete, već da proverite da li imate neophodno znanje o najvažnijim pravilima i da vidite kako ćete reagovati u različitim saobraćajnim situacijama. (zapamtite da uvek budete kritični i nikada ne rizikujete).

pažnja:

Uvek morate biti svesni svega oko sebe, ali posebnu pažnju možete posvetiti samo 2-3 stvari odjednom.

Posebna pažnja:

Nešto ili neko ispred vas ili iza vas što može uticati na nastavak vaše vožnje ili nešto ili neko što će svakako uticati na nastavak vaše vožnje u narednih nekoliko sekundi.Uvek obratite posebnu pažnju na to koji vam je najbliži, kao deca na putu i ​​niste naročito svesni šta je, na primer, dalje na putu, što ne utiče na vašu vožnju ovde i sada.

Ograničenja brzine

Brzina se uvek mora poštovati i nikada ne smete da vozite brže od onoga što piše na putnom znaku.

Morate voziti 50 km/h bliže naseljenom području kada postoje dobri uslovi za vožnju.

Uvek smanjite brzinu kada se približite raskrsnici bez semafora, vozite oko 5-10 km/h ako morate da ustupite prednost i cca. 30 km/h, ako saobraćaj sa sporednog puta ima bezuslovnu obavezu na stambenim putevima.

Pokažite posebnu pažnju prema deci, starijim osobama, invalidima i školskim patrolama

Unutar gušće naseljenog područja: 50 km/h

Spoljna gušća naseljenost: 80 km/h

Na autoputu: 130 km/h

Na autoputu: 80 km/h (može se podići do 100 km/h signalizacijom)

Maksimalna brzina za:

Autobus 80 km/h (tempo autobus 100 km/h na autoputevima)

Kamion 80 km/h

Auto sa prikolicom 80 km/h (posebno odobrenje daje dozvolu za vožnju od 100 km/h na autoputevima)

Traktor 40 km/h

Prilikom vuče drugog vozila brzinom od 30 km/h

Morate da prilagodite svoju brzinu tako da budete u mogućnosti da zaustavite vozilo na vreme u sledećim situacijama: (Smanjite brzinu):

Na raskrsnici sa slabom vidljivošću/gde situacija nije jasna,

Na skretanju sa slabom vidljivošću,

Pre pešačkog prelaza sa slabom vidljivošću,

Pred vrhom brda sa slabom vidljivošću,

Kada postoji opasnost od zaslepljivanja vozača koji dolaze u susret,

Pri susretu na uskom putu,

Kada je put mokar ili klizav,

Kada se približavate autobusu iz koga ljudi izlaze,

Kada se približavate deci na putu ili blizu njega,

Kada priđete konjima, kravama ili drugim životinjama na putu, Kada ima radova na putu,

U blizini mesta gde je bilo saobraćajnih nezgoda

Pre prelaza pruge

Ako vam je vid oštećen iz bilo kog razloga

Alkohol

Nezakonito je voziti sa nivoom alkohola u krvi preko 0,50, što odgovara preko 0,25 mg po litru vazduha koji izdišete. Morate imati na umu da je takođe nezakonito imati nivo alkohola u krvi manji od 0,50 ako ste učestvovali u saobraćajnoj nesreći ili ako vozite nebezbedno.Zabranjeno je prepuštanje automobila nekome ko je očigledno alkoholisan. Lekovi/droge mogu biti jednako opasni kao i alkohol, a mešavina alkohola/lekova/droga će učiniti još opasnijim vožnju automobila. Policija može da zahteva uzorke daha od vas u bilo kom trenutku.

Policajac signalizira

Kada vidite grudni koš ili leđa oficira, bez obzira na položaj ruku, to je isto kao crveno svetlo, a kada vozite u pravcu duž ruke oficira, isto je kao zeleno svetlo. Ruka gore, znači stati za sve na raskrsnici.

Remont

Uvek morate preticati levo – izuzetak je samo kada auto ispred vas skreće levo, a traka sa vaše desne strane nije posebna traka (poput jasno obeležene biciklističke staze, skretanja ili autobuske trake... )

Preticanje je zabranjeno:

Pre ili na pružnom prelazu,

Pre ili na pešačkom prelazu,

Pre vrha brda, (osim ako nema nekoliko traka u istom smeru)

Ulazak u krivinu (gde je loša vidljivost), (osim ako nema više traka u istom smeru)

Pre ili na raskrsnici (osim ako nema više traka u istom smeru)

Možete prestići

Ako postoji 100% dobra vidljivost na celoj trasi remonta,

Ako u vašem pravcu postoje dve ili više traka i linija barijera tako da saobraćaj iz suprotnog smera ne može da uđe u polovinu vaše trake,

Ako na semaforu postoje dve trake i pretičete automobil koji skreće levo sa desne strane.

Morate imati pun pregled (i mora biti bez saobraćaja iz susreta i prepreka na putu) deonice za preticanje pre nego što odlučite da počnete da pretičete.

Dužnosti za pravo prolaska

Bezuslovno pravo prolaza znači da morate pokazati da možete i da ćete se zaustaviti i zadržati za saobraćaj koji dolazi i sa vaše desne i sa leve strane. Ako nema saobraćaja, nemojte se potpuno zaustaviti.

Imate bezuslovno pravo prolaza u sledećim situacijama:

Postoje zubi ajkule,

Postoji putokaz za bezuslovno prvenstvo prolaza (trouglasti znak sa tačkom nadole),

Postoji znak stop,

Vozeći se u kružnom toku,

Prilikom prelaska trotoara, biciklističke staze

uđete ili izađete iz garaže ili privatnog imanja,

parking, benzinska pumpa, zemljani put ili

ostavljajući čist sekundarni put koji ima drugačiju površinu (obično kaldrma).

Napuštajući pešačku ulicu,

prostor za boravak i igru.

Pravo prednosti znači da se morate zadržati za sva vozila koja dolaze sa desne strane, gde ne postoje pravila o bezuslovnom prednosti prolaska, ali ne i kada se spajate ili menjate trake.

Parking

Parkiranje znači svako zadržavanje vozila sa ili bez vozača duže od 3 minuta, ali ne prilikom iskrcavanja ili ukrcavanja ili istovara ili utovara robe. Ako postoji putokaz koji zabranjuje parkiranje, onda će biti dijagonalna linija = 1 zabrana. (zaustavljanje će biti dozvoljeno).

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje na sledećim neoznačenim mestima:

 • Na levoj strani kolovoza, osim puteva sa slabijim saobraćajem i puteva sa jednosmernim saobraćajem,
 • Na pešačkim stazama, biciklističkim stazama, srednjim reljefima, sistemima za popločavanje, površinama barijera ili slično i generalno na trotoarima,
 • Na pešačkom prelazu ili bliže od 5 m ispred prelaza,
 • Prilikom izlaska pre biciklističke staze ili bliže od 5 m pre izlaza,
 • Na raskrsnicama ili bliže od 10 m od najbliže ivice poprečnog kolovoza ili biciklističke staze, ali uvek dozvoljeno na označenim štandovima.
 • Bliže od 5 m od početka linije barijera na raskrsnici puteva.
 • Pored linije barijere, ako je rastojanje između automobila i linije barijere manje od 3 m.
 • Međutim, ovo ne važi ako je isprekidana linija između vas i linije barijere.
 • Na železničkom ili drugom pružnom prelazu.
 • Na mostovima preko autoputeva, u vijaduktima ili tunelima
 • Na vrhu brda ili blizu njega.
 • Na krivini puta sa lošom vidljivošću.
 • Ako vaš parking pokriva putokaze ili signale.
 • Creeping.
 • Na označenom mestu za taksi vozila
 • U prostoru za hendikep
 • Na autobuskoj stanici ili 12 m pre autobuske stanice, čak i ako nema oznaka na putu.
 • Ako je razdaljina od 12 m produžena žutim oznakama ivičnjaka, zabrana se odnosi na celu obeleženu deonicu.
 • Na autoputu
 • Na autoputu

Parkiranje je zabranjeno u sledećim oblastima u kojima je zaustavljanje dozvoljeno a da ovo nije istaknuto:

 • Bliže od 30 m od železničkog prelaza.
 • Pored ulaza i izlaza na imanje ili na način da su pristup i izlaz znatno otežani.
 • Na magistralnim putevima van gušće naseljenih mesta.
 • Pored drugog vozila parkiranog pored puta, osim vozila na 2 točka (npr. bicikl, moped ili motocikl bez prikolice).
 • Toliko blizu drugog vozila da mu se ne može prići niti odvesti sa lica mesta.

Izrazi koji se često koriste za teorijski test:

Kada krećete sa strane puta ili menjate lokaciju levo ili desno, uvek se orijentišite da vidite da li ima nekoga u vašim mrtvim uglovima. (u pitanju mora da postoji orijentacija, inače ne smete odmah da krenete, promenite kurs...).

Smanjeno prianjanje / stanje puta

Da li je samo kada se vidi (lokve, sneg na putu, rupe na putu...). Zapamtite da senke ili lišće sa drveća povećavaju rizik od klizavog puta. Leti se prianjanje gotovo nikada ne smanjuje (osim kada na kolovozu ima šljunka, šljunka, prolivenog ulja i slično).

Lokacija na putu

Morate se postaviti što je više moguće udesno u odnosu na bicikliste, mopediste, parkirana vozila i pešake. Trebalo bi da ostanete u desnoj traci i koristite samo levu traku za preticanje ili preticanje. Postavite se u sredinu označenih traka. Povucite što je više moguće udesno na uskim putevima, pre vrha brda i pre neupravljivih krivina.

Levo skretanje

Uvek sačekajte nailazeći saobraćaj, nikada ne smete da skrećete ako morate da rizikujete. Obratite posebnu pažnju na nailazeći saobraćaj, semafore i sve pešake na sporednom putu na koji želite da skrenete.

Opšte pravilo je: veća skretanja levo i mala desna.

Desno skretanje

Prilikom skretanja udesno morate se držati desne strane i izbegavati bicikliste i mopede koji dolaze odostraga (kada postoji slobodan prostor) i ne smete odmah da skrećete, čak i ako je zeleno svetlo, ako se niste orijentisali pozadi na desno Ako stanete za pešake, pre skretanja uverite se da ne blokirate biciklističku stazu.

Deca

Kada vidite decu kako trče, igraju se ili voze bicikl, obično morate da reagujete smanjenjem brzine i držanjem dodatne udaljenosti od njih. Uvek morate biti spremni da deca reaguju impulsivno.

Žute linije kada postoje radovi na putu

Kada postoje žute linije, morate obratiti posebnu pažnju na njih, a ne na normalne bele linije. Ali zaustavne linije na raskrsnici ili na pešačkim prelazima i dalje se moraju poštovati osim ako nisu takođe označene žutim linijama.

Na autoputu nikada ne bi trebalo

Polukružno, unazad, stani, parkiraj, koristi telefon za hitne slučajeve, (osim ako motor nije ugašen ili je u pitanju hitna situacija), traka za hitne slučajeve je samo za vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, automobile u ozbiljnoj nevolji ili slično. vozeći prilaznom trakom do autoputa, morate svoju brzinu prilagoditi ostalima koji su već na autoputu i ​​voziti do mesta gde se trake spajaju. (prilikom spajanja ne smete da prelazite preko bilo koje linije) Pre nego što uđete na autoput, uvek morate da zapamtite da se orijentišete u ogledalima i mrtvim uglovima i da trepnete na vreme.

Bezbedno rukovanje saobraćajem

Morate aktivno učestvovati u upravljanju saobraćajem. Uvek pokušajte da pratite ostale brzo do dozvoljene brzine (takođe ne zaboravite da budete kritični ako ima magle ili sličnih loših uslova na putu ili vidljivosti.) Ako je moguće prestići kamione, traktore ili autobuse, uradite to. Ali ne ako je drugo vozilo brže od vašeg automobila (npr. kamioni bez prikolice)

Orijentacija

To je tipičan odgovor da.

Uvek morate paziti na "moguće" pešake, bicikliste, automobile, nailazeći saobraćaj...

Uraditi nešto odmah je tipičan odgovor bez odgovora osim ako je sve jasno i ako je dozvoljeno da se izvrši planirani manevar.

Veličina automobila

Maks. Veličina automobila, sa ili bez tereta, je: 12 metara dužine, 4 metra visine i 2,55 širine.

Opasnost, neprijatnost i nepotrebna neprijatnost

Nikada ne smete da predstavljate opasnost za sebe ili druge. Vi ste „u nepovoljnom položaju“ ako vozite na način da, a da ne predstavljate opasnost, stanete na put drugim učesnicima u saobraćaju i primoravate ih da uspore/povećaju brzinu, promene položaj na putu ili se suzdržavaju. Tokom određenih manevara, npr. polazeći sa strane puta, menjajući trake (svi paralelni manevri) i pri naglom zaustavljanju, ne možete uvek u potpunosti izbeći da stanete na put drugima (gust saobraćaj), ali morate biti sigurni da manevar ne predstavlja „nepotrebnu neprijatnost „. Za sve manevre kada naiđete na druge učesnike u saobraćaju, ne smete da budete mana, bez obzira da li je gust saobraćaj ili ne.

Srećno sa testom, Prove.dk

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.